Studio FotoHome - On-Line rezervace.


Aby jsme co nejvíce zjednodušili a zpřehlednili objednávání ateliéru, nabízíme možnost On-Line rezervace. Po vyplnění a odeslání Vám přijde na uvedenou e-mail adresu obratem potvrzení o rezervaci. Administrátor potvrdí v systému Váši registraci a systém zablokuje (červeně) požadovaný termín. Na Vás uvedený email přijde potvrzovací zpráva o Vaší úspěšné rezervaci.

Rezervační systém je určen pouze pro pronájem Studia FotoHome fotografům.
V případě zájmu o fotografické služby přejděte na: www.fotohome.cz

Jak rezervovat:
- vyberte požadovaný datum (kliknutím do kalendáře)
- Vyberte požadovaný čas v okně s časovým sloupcem
- Vyplňte formulář a odešlete
Legenda:
Zelená - volno
Červená - nelze rezervovat
Modrá - Váš výběr

Ceník pronájmu - FOTOGRAF

 • 1 hodina - cena        400.-
 • 2 hodiny - cena        500.-
 • 3 hodiny - cena        750.-
 • 4 hodiny - cena      1.000.-
 • 5 hodin - cena        1.250.-
 • 6 hodin - cena        1.500.-
 • 7 hodin - cena        1.750.-
 • Celý den - cena     2.000.-
 • Nabízíme i zvýhodněné zakoupení permanentek, kde zároveň máte možnost využívat VIP možností u rezervací. VIP má si možnost flexibilně rezervovat čas napřímo bez porvrzování, má možnost editace vlastních termínů (přesun termínu/smazání atp.). K dispozici má přehled svých rezervací včetně historie atp... VIP klient který fotí pravidelně a využívá velice často ateliér má k dispozici vlastní klíče a čipovou kartu na odkódování ateliéru.

  20hod - 4.000.- (200.-/hod)
  40hod - 7.200.- (180.-/hod)
  60hod - 9.000.- (150.-/hod)

  Platnost permanentky je 6 měsíců od data vydání. Permanentka je nepřenosná a může ji využívat pouze fotograf který si permanentku předplatí!

 

- Rezervovat lze On-Line, nebo telefonicky 603 383 152
- Počítá se každá započatá hodina. Nad objednaný rámec je platba +300./hod
- Úhrada se platí před pronájmem buď hotově, nebo bankou.
- Při rezervaci na 10 a více hodin vyžadujeme zálohu ve výši 50%
- Rezervace v čase 8:00 - 22:00 hod, mimo tuto dobu po dohodě
- Nabídka VIP pro fotografy co mají zájem využívat pronájem pravidelně

 ← Červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Pokud máte status VIP klienta proveďte rezervaci zde23. Červenec 2018

8-9 hodin
9-10 hodin
10-11 hodin
11-12 hodin
12-13 hodin
13-14 hodin
14-15 hodin
15-16 hodin
16-17 hodin
17-18 hodin
18-19 hodin
19-20 hodin
20-21 hodin
21-22 hodin
*
*
*
*
   Souhlasím s
Podmínky pronájmu - Studio FotoHome

Pronajímatel:
Daniel Kopečný, Studio FotoHome, Místní 355/3 Havířov
tel. 603 383 152, danko@fotohome.cz
www.atelier-havirov.cz // www.fotohome.cz

Uživatel:
osoba, nebo osoby, které si předem sjednaly pronájemI. Obecné

1. Studio FotoHome je zřízeno za účelem poskytování fotografického vybavení, prostoru k pořizování fotografických snímků, vyučování fotografických postupů a technik včetně jiných úzce související aktivit.
2. Pronajímatel má bezvýhradní právo odmítnout uživateli požadavek na pronájem a to bez povinosti udat důvod odmítnutí.


II. Rezervace a cena za pronájem

1. Pronájem Studia FotoHome je možno objednat v On-Line Rezervačním systému na stránce http://atelier-havirov.cz/rezervace, e-mailem: danko@fotohome.cz, nebo telefonicky na tel. 00420 / 603 383 152.
2. Cena za pronájem Studia FotoHome jsou zveřejněny na stránce: http://atelier-havirov.cz/atelier/pronajem a automaticky se generuji při použítí On-Line rezervací přes webovou stránku Studia FotoHome.
3. Potvrzené objednávky jsou pro Pronajímatele i Uživatele závazné. Zrušení objednávky (rezervace) je možné maximálně 24 hodin před zahájením sjednaného termínu pronájmu. V případě že Uživatel nedodrží termín pro zrušení, nebo se ve sjednaný termín nedostaví k využití pronájmu náleží Pronajímateli plná sjednaná cena pronájmu.
4. Zahájení i ukončení doby pronájmu je v přesně sjednaný čas. V případě překročení sjednané doby je zpoplatněno částkou 300.-/ za každou započatou hodinu.


III. Vybavení a užití

1. Uživatel je oprávněn využít veškeré technické i doplňkové vybavení včetně dostupných prostor s vyjímkou části Office po celou dobu pronájmu.
2. Ve studiu FotoHome je přísný zákaz kouření, nadměrného užítí alkoholu, užívání omamných a psychotropních látek v prostorách Studia FotoHome, rozdělávání otevřeného ohně - platí i pro svíčky, prskavky atp., užití jakékoliv pyrotechniky, manipulace s vodou a podobnými látkami. Taktéž je zakázané vnášet střelné a sečné zbraně bez vědomí a souhlasu Pronajímatele. V případě porušení může být uložena Uživateli pokuta ve výši 2.000.-
3. Ve studiu FotoHome je zákaz používání vlastních odpalovačů, zábleskových světel, externích zdrojů, baterií a žárovek. V případě, že uživatel má zájem využit vlastní techniku je toto nutné předem dohodnout s Pronajímatelem. Za porušení může být udělena pokuta ve výši 1.000.-
4. Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární bezpečnosti.
5. V případě havárie vody, plynu či elektrické energie jsou uživatelé povinni neprodleně kontaktovat provozovatele: Daniel Kopečný, tel. 603 383 152
6. Činnost všech uživatelů Studia FotoHome musí být v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
7. V prostorách není dovoleno chodit v obuvi která není dokonale čistá.IV. Práva a povinosti Provozovatele

1. Při předání Studia FotoHome uživateli je provozovatel povinen předat studio ve stavu způsobilém k řádnému využití a v čistém stavu.
2. Před zahájením i ukončením pronájmu Provozovatel provede kontrolu interiéru a vybavení.
2. Provozovatel neručí za předměty, které si Uživatel donesl. Neručí v žádném případě za poškození, odcizení či znehodnocení věcí náležících uživateli, nebo osobám s ním spojených.
3. Provozovatel neručí v době pronájmu Uživatelém za případnou újmu na zdraví, úrazy a jiné indispozice u Uživatele, nebo osob s ním spojených.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo, že v případě větší skupiny osob bude v době pronájmu přítomna osoba pověřená Pronajímatelem.


V. Práva a povinosti Uživatele

1. Uživatel má povinost si před převzetím Studia FotoHome zkontrolovat úplnost, funkčnost a čistotu interiéru. V případě zjištěné závady toto nahlásit Pronajímateli.
2. Uživatel a osoby s ním spojené jsou povinni se chovat tak, aby svým jednáním a hlukem nerušili ostatní obyvatele v domě a přilehlém okolí.
3. Odpovědnost za provoz a vybavení Studia FotoHome nese v době pronájmu Uživatel který si sjednal pronájem po dobu předem stanovenou.
4. Uživatel má možnost si sjednat konzultaci a seznámit se s provozními a technickými náležitostmi vybavení a prostor Studia FotoHome
5. Uživatel je povinen vyvarovat se veškerých aktivit, které by mohly vést k poškození interiéru a jeho vybavení a předcházet možným škodám.
6. Pokud dojde k poškození nebo zničení jakéhokoliv zařízení ve Studiu FotoHome je Uživatel toto povinen oznámit. V případě, že skutečnost nenahlásí, může mu být přičtena k úhradě i škoda následná nebo i škoda, kterou sám nemusel zavinit.
7. Uživatel si je vědom, že v případě poškození nebo zničení věci je povinen toto uhradit v plné pořizovací ceně.
8. Uživatel je povinen dbát na čistotu celého prostoru.


VI. Závěr

Porušením těchto Podmínek pronájmu může být důvodem k pozastavení přístupu do Studia FotoHome osobě, která podmínky porušila sama, umožnila porušit jiné osobě, nebo o porušení věděla a nesjednala nápravu.
V krajním případě může Pronajímatel odmítnout Uživatele a neumožnit mu tak přístup do Studia FotoHome.


V Havířově 1.10.2016